null

„Kobiety w służbie wojskowej” - seans i rozmowa | HER Docs Film Festival

Drukuj otwiera się w nowej karcie
27.10.2021 18:00 - 27.10.2021 20:00
Zdjęcie kobiety w mundurze, w hełmie, z karabinem leżącej na trawie.

Rozmowa po pokazie filmu „Czułe wojowniczki” reż. Marija Stonyté.

W swoim filmie reżyserka Marija Stonyté uważnie przygląda się trzem młodym kobietom, które zgłosiły się jako ochotniczki do służby wojskowej po przywróceniu obowiązkowego poboru mężczyzn w Litwie. „Czułe wojowniczki” staną się punktem wyjścia do istotnej dyskusji o perspektywie kobiet w kontekście militaryzacji Europy Środkowo-Wschodniej.

Polityka płci a sfera obronności to jedna z kwestii spornych feminizmu, generująca rozmaite stanowiska i zacięte dyskusje. Coraz więcej dziewcząt i kobiet dołącza do grup proobronnych i paramilitarnych, zasilając szeregi obrony terytorialnej. Wiele wskazuje na to, że obronność staje się w regionie przestrzenią “cichej genderowej rewolucji'.

Jak różne odmiany feminizmu podchodzą do udziału kobiet w obronności i które podejścia są adekwatne w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej? Czy aktualnie postępująca remilitaryzacja regionu oznacza jego re-maskulinizację, czy może być obszarem genderowej zmiany społecznej?

„Kobiety w służbie wojskowej” 27.10.2021, 18:00, Kino Muranów >>>

Pełny program HER Docs Film Festival >>>