null

„Rolke. Historie literatury” - wystawa w Muzeum Literatury

Drukuj otwiera się w nowej karcie
22.10.2021 11:00 - 20.02.2022 18:00
Czarno-białe zdjęcie Tadeusz Konwickiego z gazetą w kieszeni płaszcza wśród tłumu.
Autor: Tadeusz Rolke

W archiwum Tadeusza Rolkego zachowały się wyjątkowe i unikalne fotografie ukazujące nieznane kadry z historii literatury. Zdjęcia te były do tej pory rozporoszone i nie stanowiły wyodrębnionego zbioru. Wystawa fotografii „Rolke. Historie literatury” poświęcona twórcom i środowisku literackiemu prezentuje je po raz pierwszy w tak dużym wyborze.

Począwszy od lat 50. Tadeusz Rolke, nestor polskiej fotografii reportażowej, pracując wówczas jako fotoreporter dla najważniejszych polskich czasopism, dokumentował życie artystyczne stolicy. Przy tej okazji powstały znakomite fotografie, ukazujące znanych pisarzy i poetów, a także ówczesne środowisko literackie (m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki, Tomasz Łubieński, Elżbieta Ficowska, Maria Kuncewiczowa, Stefania Grodzieńska, Erna Rosenstein, Mieczysław Jastrun, Stanisław Dygat, Julian Przyboś, Władysław Broniewski, Leopold Tyrmand, Jan Brzechwa, Antoni Słonimski i in.)

Pojedyncze zdjęcia pierwotnie publikowane były na łamach tygodnika „Stolica” czy miesięcznika „Polska”. Niektóre fotografie powstały przy okazji dużych wydarzeń literackich, dokumentowały kongresy tłumaczy i krytyków, jubileusze czy spotkania autorskie. Inne są efektem towarzyskich spotkań lub kameralnych sesji, w których główną rolę odgrywali literaci, świadomie pozując Rolkemu.

„Rolke. Historie literatury” >>>