null

„Story Lab 1981. STAN WOJENNY” - Festiwal Korczak Dzisiaj 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
29.11.2021 11:00 - 29.11.2021 23:59

Na 13 grudnia 2021 r. przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dla zaangażowanych w proces twórczy artystów i młodych ludzi jest to okazja by wrócić do tych wydarzeń, albo w wypadku młodych – poznać je – i spojrzeć na nie z innej, być może zaskakującej perspektywy.

Story Lab 1981. STAN WOJENNY jest międzypokoleniowym projektem teatralnym, powstałym na styku działań artystycznych, historii i działań społecznych. W jego ramach młodzi ludzie spotkali się i przeprowadzili wywiady z wieloma rozmówcami i rozmówczyniami, dotyczące ich pamięci o stanie wojennym. Szczególnie interesująca okazała się perspektywa osób funkcjonujących w okresie przełomu historycznego “pomiędzy” – pomiędzy władzą a opozycją – praktycznie nieobecna w powszechnej narracji. Nie wszyscy bowiem byli w czasie stanu wojennego heroicznymi działaczami i działaczkami Solidarności, jednak wydarzenia tego okresu dotykały wszystkich.

Widzowie i widzki spektaklu będą uczestniczyć w serii rozmów, które pozwolą im spojrzeć na znane fakty inaczej, a pewnie i w takich, które każą zmierzyć się z tym, co wyparte i pominięte w narracji historycznej.

Wiek: 15+

25. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ >>>

Załączniki: