null

„Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość” – wystawa Domu Spotkań z Historią

Drukuj otwiera się w nowej karcie
28.04.2022 - 19.05.2022

Wystawa plenerowa powstała w ramach obchodów Roku Władysława Bartoszewskiego ustanowionego przez Radę m.st. Warszawy w 100. rocznicę jego urodzin.

Na ekspozycji Dom Spotkań z Historią przypomni tego męża stanu, żołnierza AK, powstańca i opozycjonistę, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, orędownika dialogu i porozumienia.

Wystawa powstała w 2015 roku z inicjatywy Kancelarii Premiera i od siedmiu lat jest pokazywana w różnych miastach Polski i Niemiec. W tym roku Dom Spotkań z Historią we współpracy ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego przygotował jej nową, plenerową wersję, którą przez trzy tygodnie będzie można oglądać na skwerze ks. Jana Twardowskiego w Warszawie.

Autorzy ekspozycji przedstawiają najważniejsze wątki biograficzne oraz główne obszary zainteresowań i aktywności politycznej Władysława Bartoszewskiego. Omówiona została jego działalność konspiracyjna w okupowanej Warszawie, współtworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”, doświadczenia obozowe i powstańcze oraz ponad sześcioletni pobyt w stalinowskich więzieniach.

Na wystawie pojawiają się też wątki dotyczące zaangażowania opozycyjnego i dziennikarskiego, współpracy z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i polskimi kręgami emigracyjnymi. Opowieść o życiu Bartoszewskiego jest więc też opowieścią o wolnej Polsce.

źróðło: Dom Spotkań z Historią