null

Kolejne „Biodróże” z Michałem Książkiem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Michał Książek

W ramach projektu Złota Wyspa odbywają się m.in. spotkania międzypokoleniowe dla dzieci i dorosłych, które prowadzi Michał Książek, stypendysta m.st. Warszawy.

Michał Książek jest prozaikiem, poetą, reportażystą i organizatorem wycieczek przyrodniczych. Otrzymał roczne stypendium na projekt „Ebiopeja warszawska. Wycieczka jako gatunek literacki”. Zaplanował przeprowadzenie 18 wycieczek – opowieści terenowych, rozumianych jako nowa forma literacka z pogranicza literatury mówionej i teatru. Ich tematem będą pozaludzkie rzeczywistości, czyli miejskie światy zwierząt, roślin i grzybów, w kontekście zmian klimatycznych. Częścią projektu będzie też opracowanie almanachu fenologicznego oraz eseju.

“Biodróże” z Michałem Książkiem odbędą się w tym miesiącu dwukrotnie – 16 i 23 sierpnia, w środy, po południu. Udział bezpłatny, ale obowiązują zapisy (zgłoszenia mailowe na adres informacja@zacheta.art.pl).

Informacje o wydarzeniach na Złotej Wyspie można znaleźć na stronie Muzeum Warszawy