null

Co się kryje w tekście krótkim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15.06.2022 17:30 - 15.06.2022 19:30
Wiszące białe plansze z czarnymi napisami na sznurku pomiędzy drzewami.
Co się kryje w tekście krótkim w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami”

Jak pisać i tłumaczyć teksty krótkie takie jak aforyzmy, sentencje i slogany? W maju i czerwcu Loesje zaprasza na cykl spotkań i warsztatów, które w teorii i praktyce ukażą narzędzia językowe przydatne w pracy z tekstami krótkimi.

Mimo swojej niewielkiej objętości krótkie formy literackie bywają wyzwaniem w procesie pisania i przekładu. Teksty takie jak aforyzmy powinny doskonale brzmieć i w jednym zdaniu ukazywać nowe spojrzenie na dobrze znany temat. Nie mogą zawierać zbędnych słów, które rozmywałyby przekaz, zaś sam przekaz powinien być jednocześnie czytelny i otwarty na dalsze interpretacje. 
Jak osiągnąć ten efekt i o jakich narzędziach językowych warto pamiętać w trakcie tworzenia i tłumaczenia krótkich form porozmawiają literaturoznawczyni Joanna Partyka i tłumacz Damian Bednarz, którzy do książki „Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony” przygotowali rozdziały poświęcone aforyzmowi oraz przekładowi tekstu krótkiego. Spotkanie poprowadzi lingwistka i tłumaczka Marta Twarowska. 

Informacje i zapisy na zajęcia >»

Spotkania wokół języka i warsztaty kreatywnego pisania odbywają się w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Sprawdź lokalizację na mapie