null

Nagroda "Człowiek Teatru 2023" wręczona

Drukuj otwiera się w nowej karcie
laureat i laureatka, radośni, z uniesionymi dłońmi - mężczyzna trzyma statuetkę, kobieta - dyplom, oboje na tle pamiątkowej tablicy
Krzysztof Głuchowski i Katarzyna Szyngiera | Autor: Joanna Gałuszka

Krzysztof Głuchowski, dyrektor krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego odebrał w Warszawie Nagrodę im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2023. Wyróżnienie otrzymała także reżyserka Katarzyna Szyngiera. Ceremonia odbyła się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” została ustanowiona przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby “idee Patrona, wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej, przypominać i propagować”.

Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj.: zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność oraz wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym. Jej celem jest także 

wyróżnianie ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat; wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru. W tym roku została wręczona już po raz dziesiąty, a jej laureatem został Krzysztof Głuchowski – aktor, menadżer kultury, od września 2016 roku Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody, po raz czwarty przyznane zostało również Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”.

Dla twórcy teatru na początku drogi, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach: etyka pracy, samodzielność i oryginalność, wrażliwość na problemy współczesności, dbałość o warsztat, wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

Decyzją Rady Fundacji laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2023 została Katarzyna Szyngiera, reżyserka teatralna. Jej ostatnią, bardzo głośną produkcją, jest rapowany musical „1989”, opowiadający polską historię z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

statuetka przedstawiająca popiersie Zygmunta Hubnera