null

Tegoroczna nagroda „Człowiek Teatru” przyznana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Andrzej Dziuk, Katarzyna Minkowska
Laureat Nagrody Andrzej Dziuk i wyróżniona Katarzyna Minkowska

Już po raz jedenasty została przyznana Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”. W tym roku laureatem jest reżyser teatralny Andrzej Dziuk. Reżyserka Katarzyna Minkowska jest laureatką wyróżnienia „Złoty Prolog” 2024. Wręczenie Nagrody odbędzie się 25 marca w Teatrze Powszechnym, którego patronem jest Zygmunt Hübner.

Nagroda „Człowiek Teatru” została ustanowiona przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu promować ludzi podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor; zwrócić społeczną uwagę na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej; przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość; propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości.  

Laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2024 został Andrzej  Dziuk - reżyser teatralny, współzałożyciel oraz dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Witkacego w Zakopanem.

Kapitułę X edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz, Robert Talarczyk i Krzysztof Głuchowski.

Wyróżnienie dla Katarzyny Minkowskiej

25 marca, podczas uroczystości wręczenia Nagrody, po raz piąty zostanie przyznane również Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”, dla twórcy/twórczyni teatru na początku drogi, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona. W tym roku wyróżniona została Katarzyna Minkowska, reżyserka i scenografka teatralna, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. W TR Warszawa jest właśnie grany wyreżyserowany przez nią spektakl “Kiedy stopnieje śnieg”. 

Katarzyna Minkowska, jedna z najciekawszych reżyserek młodego pokolenia, debiutowała w TR Warszawa spektaklem „Stream” – opowieścią o cyfrowej e-generacji, dla której wirtualna przestrzeń staje się ważniejsza od życia, inspirowany jest greckimi mitami i prawdziwymi wydarzeniami.

Dwie kobiety siedzą obok siebie, młodsza trzyma w ręce smartfon i robi selfie, unosząc rękę w geście powitania
Stream, TR Warszawa |