null

Doktorantki o uczestnictwie migrantów w kulturze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa uczestników seminarium (doktorantów, przedstawicieli Warszawy) na spotkaniu słuchają prezentacji wyświetlanej na ekranie
Spotkanie Seminarium Doktoranci dla Warszawy | Autor: m.st. Warszawa

4 grudnia odbyło się Seminarium Doktoranci dla Warszawy, podczas którego zostały zaprezentowane projekty badawcze realizowane w programie stypendialnym m.st. Warszawy dla doktorantów. Podczas spotkania ogłosiliśmy, kto otrzyma stypendia doktoranckie w obszarze kultury.

Podczas wydarzenia stypendyści z poprzedniej edycji podsumowali zrealizowane projekty badawcze, a nowi stypendyści przedstawili projekty swoich badań. W programie znalazły się prezentacje projektów przygotowanych razem z: Biurem Kultury, Biurem Architektury i Planowana Przestrzennego, Biurem Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej.

Stypendia w kulturze

Biuro Kultury na ten rok akademicki zgłosiło cztery obszary badawcze:

  1. Społeczne instytucje kultury
  2. Instytucje kultury w zmianie
  3. Język włączający we współczesnej Polsce
  4. Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność.

I to właśnie w tym ostatnim obszarze zgłoszone zostały najciekawsze projekty. Przyznaliśmy stypendia czterem doktorantkom:

  • Izabella Tyborowicz
  • Olga Khabibulina
  • Katarzyna Žák-Caplot
  • Izabela Lassota.

Warszawski program stypendialny dla doktorantów jest to jedyny w kraju program stypendialny wpierający badania naukowe realizowane przez doktorantów bezpośrednio w odpowiedzi na potrzeby miasta.

Partnerem merytorycznym bieżącej edycji stypendiów w obszarze kultury jest Warszawskie Obserwatorium Kultury.

Czego potrzebują „nowi warszawiacy i warszawianki”?

Warszawa jako miejsce nauki i pracy przyciąga osoby z całej Polski, a także osoby z doświadczeniem migracji lub uchodźczym.

Ważne jest dla nas badanie uczestnictwa w kulturze osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Chcemy wiedzieć, czy i w jakim stopniu uczestniczą w życiu kulturalnym stolicy, jakie mają bariery z tym uczestnictwem związane. Ważną informacją dla nas jest także to, jak warszawskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe adresują swoje działania do osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa.

Tymi tematami zajmować się będą w swoich badaniach wybrane przez nas stypendystki.

Więcej informacji o warszawskim programie stypendialnym dla doktorantów znaleźć można na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z wydarzenia: