null

Nasza stypendystka Kreatorką Kultury

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Dorota Masłowska | Autor: Weronika Ławniczak

Dorota Masłowska, która w ubiegłym roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy, odebrała 17 stycznia specjalną nagrodę Polityki - Kreator(ka) Kultury.

20 lat temu Dorota Masłowska odebrała Paszport Polityki za “Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną”. Teraz otrzymała nagrodę specjalną – w kategorii Kreator Kultury. Z okazji 30-lecia Paszportów Polityki przyznano ją trojgu artystów – oprócz Masłowskiej także Wilhelmowi Sasnalowi i Ryszardowi Poznakowskiemu. 

Za zrewolucjonizowanie języka polskiej literatury, która w ostatnich 30 latach dzieli się na czas przed „Wojną...” i po „Wojnie...”. Za opowieść o Polsce, przystawianie nam lustra i obnażanie nadmuchanej fasady, za którą widać przaśną rzeczywistość. Za twórcze i odważne wchodzenie w język filmu, teatru i muzyki.

- tak uzasadniono przyznanie nagrody specjalnej Dorocie Masłowskiej. Rozmowę z “Kreatorką Kultury” można przeczytać w najnowszym numerze Polityki. Wywiad przeprowadziła Justyna Sobolewska, przewodnicząca jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. 

W 2022 roku Dorota Masłowska otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy w dziedzinie filmu na projekt polegający na stworzeniu scenariusza filmowego na podstawie sztuki teatralnej „Bowie w Warszawie”. Więcej można przeczytać w biogramie artystki.