null

Edukacja kulturalna – zgłoś najlepszy projekt

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na jasnym cieniowanym zielono-żółtym tle narysowana drabina i jej cień. Drabina prowadząca do białego otworu. Napis: Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2022 Nabór wniosków
Ruszył nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Zgłaszać można projekty zrealizowane na szerokim polu, jakim jest połączenie edukacji i kultury.

Głównym celem Nagrody jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek oraz realizowanych przez nich/nie projektów w instytucjach kultury (domach kultury, muzeach, teatrach, galeriach, bibliotekach), szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, uczelniach, organizacjach pozarządowych.

Czekamy na zgłoszenia

Formularz do zgłaszania najlepszych projektów dostępny jest na stronie http://wnek2022.sdk.pl

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Wśród tematów i obszarów priorytetowych dla Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2022 znalazły się:

  • podejmowanie aktualnych tematów społecznych takich jak: różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, tożsamość lokalna, środowisko naturalne i przyroda, środowisko medialne i wirtualne;
  • organizowanie procesów twórczych;
  • rozwój nowych umiejętności i wspieranie kompetencji przyszłości takich jak: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu i rozpoznawania różnych poziomów komunikacji, umiejętność trafnej oceny informacji, współpracy i współdecydowania, rozumienia siebie i swojej społeczności w warunkach zmieniającej się rzeczywistości;
  • docenianie różnych sposobów uczestnictwa w kulturze;
  • dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym.

Złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną Kapituła WNEK dokona wyboru laureatów i laureatek na podstawie powyższych priorytetów, własnych eksperckich wniosków, doświadczeń i kryteriów określonych w Regulaminie.

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2022, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy, przestrzenią uruchomienia refleksji na temat przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie i okazją do wspólnego rozpoznania wartości jakie są (i będą) najistotniejsze w myśleniu o kształtowaniu kolejnych projektów.