null

Forum Edukacji Kulturalnej. Nowy początek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na fioletowo-fuksjowym tle narysowana ludzka głowa wpisana w siatkę linii. W głowie, w miejscu oczu jest okrąg oraz inne kształty geometryczne. Napis Nowy początek Forum Edukacji Kulturalnej 21-22 listopada Warszawa

Nowy początek to hasło Forum Edukacji Kulturalnej, które w dniach 21-22 listopada 2022 r. odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki. W planie wiele rozmów, warsztatów, twórczych działań i refleksji nad edukacją kulturalną w stolicy.

Forum to czas na spotkanie i dialog osób działających w obszarze edukacji kulturalnej w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz całkowicie niezależnie i oddolnie. W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie lub online (LIVE na VOD Warszawa)

Program Forum Edukacji Kulturalnej.

Czas na zmiany

Po dziesięciu latach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej czas na zmiany i weryfikację działań w zakresie edukacji kulturalnej. Na Forum zaprezentowany zostanie nowy miejski dokument “Edukacja kulturalna w Warszawie”, będący wynikiem kilkumiesięcznej pracy zespołu kompetencyjnego we współpracy z szerokim gronem praktyków i praktyczek. Nowe rekomendacje to pretekst i jednocześnie inspiracja do twórczego spotkania się wokół tematów zawartych w dokumencie.

Najważniejsze daty związane z Forum Edukacji Kulturalnej to:

  • 26.10-9.11.2022 - nabór do Inspiratorni - otwartej sceny pomysłów podczas Forum Edukacji Kulturalnej;
  • 02.11.2022 - ogłoszenie programu Forum;
  • 02.11-13.11.2022 - rejestracja uczestników/uczestniczek/osób uczestniczących;
  • 15.11.2022 - warsztaty dla osób prezentujących pomysły w ramach Inspiratorni;
  • 21-22.11.2022 - Forum Edukacji Kulturalnej: nowy początek.

Forum pomysłów

Organizatorzy Forum przez ostatnie tygodnie przyjmowali zgłoszenia do Inspiratorni, czyli otwartej sceny pomysłów. Swoje propozycje zgłaszali praktycy i praktyczki działań na styku edukacji i kultury – zarówno niezrzeszeni, jak i przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury czy szkół. Pomysły przyjmowane były także od nauczycielek i nauczycieli, jak również od młodzieży aktywnej na polu działań dla swoich społeczności lokalnych.

Organizatorem Forum jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury Ochoty. Współorganizatorami – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Teatr Dramatyczny, Staromiejski Dom Kultury, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

Załączniki: