null

Fundusz Edukacji Kulturalnej - czekamy na zgłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ściana złożona z kolażu różnych zdjęć/fragmentów z gazet wyklejana przez dzieci
Edukacja kulturalna

Już tylko do 26 kwietnia można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji Funduszu Edukacji Kulturalnej. Dotacje na działania związane z edukacją kulturalną przyznajemy dzielnicowym domom kultury i bibliotekom już od dekady.

O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury oraz biblioteki publiczne, których organizatorem jest m.st. Warszawa. 

Każda instytucja może zgłosić jeden projekt. Maksymalna kwota jednorazowego wnioskowania wynosi 15 tys. złotych. Na wnioski czekamy do 26 kwietnia.

Projekty powinny odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Jakie projekty? 

Wnioski z dzielnicowych instytucji kultury powinny odpowiadać priorytetom FEK 2024:

  • Domy kultury – czekamy na propozycje projektów dotyczących działań edukacyjno-kulturalnych z udziałem młodzieży (w wieku od 13 do 19 lat), bądź rozwoju inicjatyw realizowanych w danym domu kultury, kierowanych do tej grupy. Rekomendujemy włączanie młodzieży w proces tworzenia projektu, szukanie bliskich i ważnych dla niej tematów.
  • Biblioteki – oczekujemy projektów poświęconych edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży, a w szczególności dotyczących czytania opartego o pogłębioną analizę tekstu i inspirującego do krytycznego myślenia. Działania mogą dotyczyć czytania wieloaspektowego, uruchamiającego refleksję o odczuciach i doświadczeniach czytelników/czek. Możliwe jest też wykorzystanie różnorodnej ekspresji artystycznej do rozwijania podejmowanych przez tekst tematów. Zależy nam na rozwoju umiejętności i poszerzaniu wiedzy uczestników/czek.

Treść ogłoszenia oraz informacje o potrzebnych dokumentach dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wspieramy edukację poprzez kulturę

Celem Funduszu Edukacji Kulturalnej jest rozwój zainteresowania kulturą i sztuką wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy, rozbudzanie ich twórczej aktywności oraz kształtowanie kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

Dotacje na projekty z Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa przyznaje już od 10 lat.