null

Fundusz Edukacji Kulturalnej dla kolejnych projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

48 projektów realizowanych przez dzielnicowe domy kultury i biblioteki dostanie w tym roku dotacje z Funduszu Edukacji Kulturalnej. To w sumie prawie 700 tysięcy złotych.

Biuro Kultury przyznaje dotacje dzielnicowym domom kultury i bibliotekom od 2015 roku. Tym razem do konkursu zgłoszonych zostało 71 projektów. 

Dofinansowanie na 2023 rok przyznano 48 z nich, na łączną kwotę 692 000 zł. Są to m.in.międzypokoleniowe działania twórcze (ceramika, fotografia, film); tworzenie i rozwój archiwum społecznego w dzielnicach (Białołęka, Włochy, Praga Północ); dziedzictwo kulturowe jako fundament działań integrujących społeczności dzielnic czy osiedli; wzmacnianie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, współdecydowanie, krytyczne myślenie i prowadzenie dialogu, kreatywność; dialog z dziedzictwem kulturowym Polski i Ukrainy.  

Każda dzielnicowa instytucja kultury mogła złożyć dwa wnioski o dotację w maksymalnej wysokości 15 000 zł. Projekty musiały wpisywać się w Strategię #Warszawa2030 oraz realizować przynajmniej jeden z wyznaczonych na ten rok priorytetów konkursu: 1) dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym; 2) wspieranie kompetencji przyszłości; 3) praca w modelu zrównoważonych działań. Oceniając wnioski komisja brała pod uwagę poziom merytoryczny projektu, klarowność opisu i jego spójność z harmonogramem i kosztorysem, a także uwzględniała opinie dzielnicowych wydziałów ds. kultury na temat zgłoszonych projektów. 

Załączniki: