null

Fundusz Instytucji Kultury - rusza nabór na 2022!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Instytucje kultury zainteresowane realizowaniem w przyszłym roku projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą ubiegać się o dotacje. Czekamy na wnioski.

Instytucje kultury m.st. Warszawy, po zapoznaniu się z preambułą oraz priorytetami na rok 2022, składają wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1706/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.

Celem Funduszu Instytucji Kultury jest rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie m.st Warszawy. Partnerzy powinni współpracować przy projekcie na każdym etapie – od tworzenia koncepcji i opracowania wniosku, poprzez ustalanie budżetu i organizację działań.

- czytamy w preambule.

W złożonym wniosku powinny być wskazane: rodzaj zaangażowania oraz korzyści płynące ze współpracy, zarówno dla instytucji, jak i dla organizacji. Oferta powinna w pełni realizować przynajmniej jeden z priorytetów funduszu wyraźnie wskazany przez wnioskodawcę. Wniosek powinien zawierać opis, jak dany priorytet będzie realizowany oraz jakie będą rezultaty działania. 

Na wnioski czekamy przez cały czas, aż do wykorzystania budżetu zaplanowanego na ten cel.  Przy składaniu wniosku nie jest wymagany wkład własny.