null

Edukacja kulturalna - zgłoście swoje projekty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 24 stycznia czekamy na zgłoszenia od dzielnicowych instytucji kultury, które chciałyby skorzystać z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2023.

O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury oraz biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Każda instytucja może zgłosić maksymalnie dwa projekty. 

Treść ogłoszenia oraz informacje o potrzebnych do zgłoszenia dokumentach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na jakie projekty czekamy?
Rekomendacje i kierunki do projektowania działań zgłaszanych do finansowania z FEK zawarte są w dokumencie „Edukacja Kulturalna w Warszawie”. Priorytetowe są następujące zadania: Dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym oraz Wspieranie kompetencji przyszłości. 

Dziedzictwo kulturowe może stać się pretekstem do spotkania, wymiany myśli lub rozpoczęcia procesu twórczego. Z przeszłości możemy czerpać to, co dobre, silne, wartościowe, by uruchamiać dialog o tym, co otacza nas dzisiaj, by inspirować się i wzajemnie wzmacniać.

 

Wspieranie kompetencji przyszłości, takich jak: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu, trafnej oceny informacji, umiejętności współpracy i współdecydowania, uważności i kreatywności, jest szansą na budowanie nowych wspólnot, rozwijanie siebie i społeczności opartych na szacunku wobec różnorodności. 

Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w programy wykonawcze do Strategii #Warszawa2030, tj. „Kultura blisko domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy”.