null

Hej_Ty! Walczymy z mową nienawiści

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Teatr Syrena, oświetlone wejście do budynku, wieczór, ludzie przed wejściem, kolorowe plakaty
Teatr Syrena

Zapraszamy do Teatru Syrena na BEZPŁATNE warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Zajęcia są skierowane do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz do ich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Warsztat ma uwrażliwić na problem hejtu, który może dotknąć każdej młodej osoby.

Celem zajęć jest zwiększenie empatii wobec osób i grup, które doświadczają hejterskich ataków w internecie oraz zwiększenie gotowości do reagowania na hejt. Prowadzący przekażą uczestnikom praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z hejtem; wskażą, gdzie szukać pomocy.

Młodzież w trakcie zajęć będzie pracować według scenariusza dydaktycznego przygotowanego przez specjalistów z Fundacji Drama Way. Poza terapeutami z tej fundacji zajęcia współprowadzą aktorki ze Stowarzyszenia Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ.

Punktem wyjścia dla warsztatu jest materiał filmowy – historia mieszkańców pewnego warszawskiego osiedla – w którym poruszone zostały problemy dyskryminacji ze względu na status społeczny, pochodzenie, orientację seksualną oraz problemy wynikające z różnicy pokoleń.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia dla uczniów oraz warsztat dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. 

Harmonogram zajęć:
Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych (czas trwania: 120 min.)

  • I grupa - 2 kwietnia 2024 o godz. 9:00
  • II grupa - 2 kwietnia 2024 o godz. 11:30

Warsztaty dla uczniów (czas trwania: 120 min.)

  • 3, 4 i 5 kwietnia o godz. 9:00 lub 11:30
  • 8, 9, 10, 11 i 12 kwietnia o godz. 9:00 lub 11:30

Uwaga, liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem mailowym k.sadowski@teatrsyrena.pl

Szczegóły na stronie Teatru Syrena.