null

Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
10.06.2022 17:30 - 10.06.2022 19:30
Zdjęcie smartfonu w trakcie robienia z zdjęcia materiałów z warsztatów.
Jak najmniej wyrazów w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami”

Jak pisać i tłumaczyć teksty krótkie takie jak aforyzmy, sentencje i slogany? W maju i czerwcu Loesje zaprasza na cykl spotkań i warsztatów, które w teorii i praktyce ukażą narzędzia językowe przydatne w pracy z tekstami krótkimi.

Czym jest aforyzm? Czym różni się od innych małych form literackich takich jak przysłowia, sentencje, maksymy? Jakie środki stylistyczne pomagają w pisaniu aforyzmów? Dlaczego aforyzmy zawłaszczają całą uwagę odbiorcy? I czy zawsze da się określić, kto aforyzm stworzył? 
O aforyzmie, jego historii i przemianach jako formy literackiej opowie literaturoznawczyni Joanna Partyka. Za tytuł spotkania, „Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu”, posłużył aforyzm Stanisława Jerzego Leca. 

Informacje i zapisy na zajęcia >»

Spotkania wokół języka i warsztaty kreatywnego pisania odbywają się w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Sprawdź lokalizację na mapie