null

Nowe oblicza ogródków działkowych ROD - rozmowa w Muzeum Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
21.10.2021 18:00 - 21.10.2021 20:00

Z Dorotą Kotas i Aleksandrem Grzybkiem porozmawiamy o tym jak zmienia się podejście do ogródków działkowych, jakie wyzwania stoją przed ich rozwojem i w jaki sposób ogródki ROD wzmacniają potencjał społeczny. Czy ogródki działkowe reagują na zmiany klimatyczne?

Ogródki ROD, na stałe wpisały się w krajobraz miast i miasteczek w Polsce, były postrzegane, jako mikro enklawy wypoczynku, uprawy kwiatów i warzyw. Rozwój i prężność ogródków działkowych w dobie PRL była znacząca, w okresie transformacji ogródki ROD funkcjonowały, ale powszechnie postrzegane były, jako pewien spadek poprzedniej epoki. Jednak wraz z rozrostem miast, idea rodzinnych ogródków działkowych zaczęła się na nowo rozwijać. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu postawać zaczęły różne oddolne – społeczne inicjatywy, które zwracały uwagę na ważność obecności ogródków działkowych w przestrzeniach miejskich. Otworzył się nowy rozdział w historii ROD.

Działki przestały być postrzegane jedynie, jako miejsce weekendowego relaksu, ale wyraźnie zaczęto podkreślać ich znaczenie edukacyjne, integracyjne, ale przede wszystkim, jako enklawy bioróżnorodności pod kątem fauny i flory. W obliczu poważnych zmian klimatycznych, kurczeniu się zasobów przyrodniczych w tkance miejskiej, rodzinne ogródki działkowe stają się ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miasta.

Ogródki przydomowe, były przedmiotem prac architektek i architektów krajobrazu. Alina Scholtz w 1937 roku napisała książkę „Ogródki Nowe”, gdzie zawarła praktyczne rozwiązania projektowe, ale również szereg informacji dotyczących gatunków roślin i warunków jakie wymagają by utrzymały się w naszym klimacie. Wiele z idei zaczerpniętych z architektury krajobrazu i ogrodnictwa znajdowało swoje odbicie w pracach nad rodzinnymi ogródkami działkowymi.

źródło: Centrum Interpretacji Zabytku