null

Nazwy w mieście oczami badaczy - konferencja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

“Zwinięte fabuły miast” - to hasło 6. Nazewniczej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 listopada w Muzeum Warszawskiej Pragi. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do końca września.

To będzie już kolejne z serii spotkań poświęconych problematyce toponimii miejskiej. Dyskurs konferencyjny toczony będzie z perspektywy wielu dziedzin.

Zapoznamy się z perspektywą geograficzną, językoznawczą, literaturoznawczą, historyczną, socjologiczną, planistyczną... Zderzać się będą zdania teoretyków i praktyków, naukowców i samorządowców, zarządców i użytkowników miasta. Spotkają się fabuły miast polskich i niepolskich, dużych i małych oraz ich różnorodne interpretacje. 

W programie konferencji mają znaleźć się dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli zespołów nazewnictwa i samorządów różnych miast, debaty otwarte z udziałem mieszkańców. Szczegółowy program zostanie ogłoszony pod koniec października. 

Wiemy, że nazwy miejskie wywołują ogromne emocje – zarówno badaczy, jak i mieszkańców
miast. Wiemy również, że w wielu ośrodkach i instytucjach miejskich jest obecna żywa refleksja
nad problematyką nazewniczą. Dlatego nie wyznaczamy wąskiej tematyki tegorocznej konferencji. Jesteśmy przekonani, że najwartościowsza będzie dyskusja nad wystąpieniami odzwierciedlającymi rzeczywiście prowadzone badania i dyskusje toczone w rozmaitych gronach.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji i do podzielenia się wynikami badań nad nazwami miejskimi oraz do przedstawienia problemów nurtujących mieszkańców i włodarzy miast. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny do 30 września nadesłać zgłoszenie i abstrakt (ok. 1200 znaków).

Szczegóły na stronie Muzeum Warszawy