null

Warszawa od XIV wieku do dzisiaj - konferencja naukowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fasada Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta, neon z napisem, podświetlona wieczorem

W październiku 2023 roku odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Warszawy oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk „Skąd się bierze miasto? Procesy miastotwórcze w Warszawie od XIV do XXI wieku. Różnorodność – podobieństwa – konteksty".

Warszawa w znaczeniu przestrzennym i społecznym

W czasie trwania konferencji, w dniach 23-25 października 2023 roku, uczestnicy zastanawiać się będą nad bardzo istotnym, choć rzadko poruszanym zagadnieniem – skąd się bierze miasto?

Tę szeroką i wielowątkową problematykę badaczki i badacze rozważać będą w kontekście zarówno przestrzennym, jak i społecznym naszego miasta. W sposób szczególny omówiona zostanie będzie rynku jako przestrzeni tworzącej miasto oraz znaczenie różnych centrów lokalnych, które dziś są częścią naszego miasta. Aspektem, który również wybrzmi podczas tegorocznej konferencji jest kontekst porównawczy z innymi miastami. Jak to się działo gdzie indziej i jakie były podobieństwa i różnice z Warszawą?

Czas na zgłoszenia

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich badaczy, którzy zajmują się dziejami Warszawy i chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat powstawania oraz rozwoju przestrzennego i społecznego miasta.

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów to 15 marca 2023 r.

30 kwietnia 2023 r. mija termin potwierdzenia uczestnicwa w wydarzeniu.

Więcej informacji o konferencji – na stronie Muzeum Warszawy oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.