null

Stwórz cykl filmów edukacyjnych dla Muzeum POLIN

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosiło konkurs filmowy na koncepcję i realizację filmów edukacyjnych poruszających tematykę relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

Celem konkursu jest stworzenie cyklu pięciu krótkometrażowych filmów edukacyjnych przekazujących wiedzę na temat relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej oraz polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Filmy skierowane mają być do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wkraczających w dorosłość.

Filmy cyklu mają dotyczyć następujących problemów:

  • Najważniejsze zagadnienia społeczno-polityczne związane z sytuacją Polaków i Żydów w przededniu wybuchu II wojny światowej– odcinek wprowadzający cyklu
  • Postawy polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas Zagłady
  • Historia polskiej rodziny udzielającej pomocy Żydom i odznaczonej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – odcinek oparty na relacji z kolekcji wywiadów historii mówionej Muzeum POLIN
  • Historia ukrywania się żydowskiej nastolatki, Ocalałej z Zagłady – odcinek oparty na relacji z kolekcji wywiadów historii mówionej Muzeum POLIN
  • Historia i procedura nadawania tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata; problem znaczenia figury Sprawiedliwego/Sprawiedliwej współcześnie.

Charakter proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, animacji, sztuce wideo i innych. Finalista konkursu otrzyma 140 000 PLN brutto na stworzenie cyklu pięciu filmów.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 27 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć na stronie Muzeum POLIN.

A już od dzisiaj na Facebooku Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN oraz kanale Muzeum POLIN na YouTube oglądać będzie można nowe filmy w ramach cyklu "Historie osobiste".

Cykl sześciu filmów edukacyjnych poświęconych postaciom ważnym dla historii i kultury polsko-żydowskiej. Irena Sendlerowa i Jadwiga Piotrowska, Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska, Debora Vogel i Bruno Schulz - to bohaterowie filmów, których premiery online odbędą się 15, 16 i 17 lutego.

Cykl "Historie osobiste" jest skierowany do uczniów i uczennic klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Filmom towarzyszą także rozmowy eksperckie.