null

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie - konkurs po I etapie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Wnętrze sali w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

11 osób, które zgłosiły się do konkursu na dyrektora/dyrektorkę Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przechodzi do drugiego etapu. Komisja konkursowa zbierze się ponownie na początku października.

Na konkurs wpłynęło 11 ofert i wszystkie z powodzeniem przeszły etap formalny.

Do drugiego etapu konkursu przechodzą (w kolejności alfabetycznej)

 • Krzysztof Banach
 • Waldemar Dolecki
 • Katarzyna Doszczak-Fuławka
 • Barbara Gołębiowska
 • Michał Grabowski
 • Aleksandra Janiszewska
 • Krzysztof Królikowski
 • Anna Michnikowska
 • Edyta Ołdak
 • Anna Zasadzińska
 • Katarzyna Zozulińska

Komisja konkursowa obraduje w składzie:
1)    Artur Jóźwik – Przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy – Przewodniczący Komisji;
2)    Aneta Subda-Kamola – Przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy;
3)    Renata Goździk-Łuba – Przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy;
4)    Prof. dr hab. Tomasz Pospieszny – Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
5)    Prof. dr hab. Izabela Nowak – Przedstawicielka Rady Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie;
6)    Dr Andrzej Sołtan – Przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
7)    Monika Lemańska – Przedstawicielka pracowników Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie.

W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczyła również radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. 

Drugie posiedzenie, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z kandydatami i kandydatkami, odbędzie się na początku października.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą oraz sprzedaż książek i pamiątek. Instytucja patronuje przedsięwzięciom poświęconym Marii Skłodowskiej-Curie, jak również innym kobietom w nauce i kulturze.