null

Konkurs na dyrektorkę / dyrektora Teatru Studio

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgłoszenia w konkursie na dyrektorkę/dyrektora Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza będą przyjmowane do 31 stycznia 2022 roku.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są także zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje na temat konkursu - w zarządzeniu.