null

Konkurs na dyrektora/ dyrektorkę TR Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do siedziby TR Warszawa na ul. Marszałkowskiej - na szklanych drzwiach czerwony napis Tom na wsi
Autor: m.st. Warszawa

M.st. Warszawa ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora/dyrektorkę TR Warszawa na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do 20 grudnia 2022 r.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in.: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do opracowania 5-letniego programu teatru. Szczegóły dotyczące wymagań konkursowych zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w BIP.

W ogłoszeniu konkursowym podkreślono, że TR Warszawa powinien doceniać dokonania najlepszych twórców z nim związanych i poszukiwać nowych form ekspresji i komunikacji z publicznością oraz podejmować tematy ważne społecznie. Ponadto działania repertuarowe teatru mają być skierowane przede wszystkim do warszawskiej publiczności oraz osób odwiedzających Warszawę. Dodano także, że w latach 2023-2028 działalność teatru ma się skupić na scenie przy ul. Marszałkowskiej 8, a repertuar powinien uwzględniać techniczne możliwości sceny oraz budżet instytucji.  

TR Warszawa jest samorządową instytucją artystyczną, której organizatorem jest m.st. Warszawa. Siedziba główna mieści się przy ul. Marszałkowskiej 8 i jest przez teatr wynajmowana. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby teatru przy placu Defilad, która będzie sfinansowana przez m.st. Warszawa.