null

Warszawskie Obserwatorium Kultury – konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 września na mapie warszawskich instytucji kultury pojawi się Warszawskie Obserwatorium Kultury, powstałe na mocy zmiany nazwy i statutu Biennale Warszawa. Prezydent Warszawy ogłosił właśnie konkurs na dyrektora/dyrektorkę tej instytucji na pięć sezonów artystycznych 2023-2027.

Wśród wymagań stawianych kandydatom i kandydatkom jest m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury, minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora/dyrektorki Warszawskiego Obserwatorium Kultury powinnny także przedstawić autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji. Winien się on wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych są zawarte w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. 

Warszawskie Obserwatorium Kultury ma być interdyscyplinarną instytucją kultury, prowadzącą działalność artystyczną, społeczną, ale też edukacyjną oraz badawczo-naukową. Idea instytucji opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, tożsamości seksualnych i pochodzenia.

Głównym zadaniem Obserwatorium ma być poszukiwanie nowych trendów i sposobów myślenia o kulturze oraz implementowanie ich w Warszawie poprzez różne formy współpracy, wymianę doświadczeń z innymi podmiotami kulturalnymi i naukowymi.