null

Konkurs na dyrektorkę/dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy, rozporządzeniem z 29 grudnia br., ogłosił konkurs dyrektora/dyrektorkę Żoliborskiego Domu Kultury, którego siedziba mieścić się będzie przy ul. Śmiałej 21.

Wśród obligatoryjnych wymagań wobec kandydatów znalazły się m. in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych lub  pracę w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność kulturalną.

Kandydatki/kandydaci zobowiązani są także do przedstawienia pisemnego opracowania autorskiego Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Żoliborskiego Domu Kultury.

Na zgłoszenia w konkursie czekamy do 31 stycznia 2022.

Szczegółowe informacje - w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 2024/2021.