null

Aktywnie w kulturze - stawiamy na edukację

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 projektów otrzyma wsparcie w konkursie dla organizacji pozarządowych "Edukacja kulturalna w Warszawie". Właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze projekty edukacyjne i społeczne zachęcające warszawianki i warszawiaków do aktywnego udziału w kulturze.

Do ogłoszonego w listopadzie konkursu przystąpiło 80 organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na łączną kwotę dofinansowania 21 681 747,34 zł złotych. Budżet konkursu na lata 2023–2025 wynosi 3 900 000 złotych.

W wyniku dyskusji Komisja Konkursowa zdecydowała o udzieleniu dofinansowania 15 projektom.

Komisja udzieliła rekomendację dofinansowania ofertom prezentującym wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Wybrane projekty posiadają w ocenie komisji potencjał edukacyjny i społeczny; są adresowane do różnych grup uczestników, stwarzają możliwość rozwoju intelektualnego i kompetencyjnego.
Kluczowym kryterium przy ocenie wniosków było spełnienie przez organizacje pozarządowe priorytetów konkursu przedstawionych w ogłoszeniu.
Rekomendacje do dofinansowania otrzymały projekty edukacyjne z obszarów kina fabularnego i dokumentalnego, teatru, performansu, tańca, muzyki, literatury, reportażu literackiego oraz integracyjnych warsztatów językowych i działań interdyscyplinarnych.

Lista wszystkich projektów, które otrzymały rekomendację znajduje się w protokole dostępnym na stronie konkursowej