null

Konkurs w Teatrze Dramatycznym - po pierwszym posiedzeniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas pierwszego spotkania komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorkę/dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy, które odbyło się 13 stycznia br., komisja zakwalifikowała cztery osoby do kolejnego etapu.

Wpłynęło sześć ofert kandydatów i kandydatek na dyrektora/dyrektorkę, z czego dwie zostały odrzucone z powodów formalnych. Do kolejnego etapu przeszli: Ryszard Adamski, Tadeusz Słobodzianek, Monika Strzępka, Michał Zadara.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra - przewodnicząca, Ewa Malinowska-Grupińska, Artur Jóźwik (przedstawiciele m.st. Warszawy); Agnieszka Komar-Morawska, Andrzej Nowarski (przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Juliusz Krzysztof Szuster (ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji); Paweł Szkotak (Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów); Anna Gorajska (przedstawicielka Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy) – zastępczyni przewodniczącej, Rafał Rudkowski (przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 144 NSZZ „Solidarność” przy Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy) oraz  Emilia Kur (radczyni prawna w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, bez prawa głosu).