null

Teatr Dramatyczny – konkurs po pierwszym etapie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Widok na część Pałacu Kultury i Nauki, w którym mieści się Teatr Dramatyczny. Nad wejściem - neon z nazwą teatru
Teatr Dramatyczny | Autor: m.st. Warszawa

Siedem osób przechodzi do drugiego etapu konkursu na dyrektora/dyrektorkę Teatru Dramatycznego w Warszawie. Komisja konkursowa zbierze się ponownie w maju.

Do drugiego etapu przechodzą (w kolejności alfabetycznej): Ryszard Adamski, Jacek Jabrzyk, Małgorzata Potocka, Norbert Rakowski, Waldemar Raźniak, Wojciech Urbański, Anna Wieczur.  

Komisja konkursowa obraduje w składzie: Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy, przewodnicząca komisji; Artur Jóźwik i Aneta Subda-Kamola - przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy; Małgorzata Bogajewska i Małgorzata Wdowik – przedstawicielki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak - Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie; Igor Michalski – Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów; Dariusz Kraszewski – przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 144 NSZZ „Solidarność” w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka; Lidia Pronobis – przedstawicielka Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka.  

W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczyła również radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.  

Drugie posiedzenie komisji, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z kandydatami i kandydatkami, odbędzie się w maju.