null

Konkurs w Teatrze Studio - po pierwszym posiedzeniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas pierwszego spotkania komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorkę/dyrektora Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, które odbyło się 22 lutego br., komisja zakwalifikowała trzy osoby do kolejnego etapu konkursu.

Wpłynęło pięć ofert kandydatów na dyrektora/dyrektorkę, z czego dwie zostały odrzucone z powodów formalnych. Do kolejnego etapu przeszli: Paweł Miśkiewicz, Roman Osadnik, Artur Urbański. Rozmowy z kandydatami zaplanowane są na 3 marca.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Ewa Malinowska-Grupińska (przewodnicząca komisji, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy), Artur Jóźwik (dyrektor Biura Kultury), Aneta Subda-Kamola (wicedyrektorka Biura Kultury) jako przedstawiciele m.st. Warszawa; Agnieszka Komar-Morawska oraz Elżbieta Wrotnowska-Gmyz - przedstawicielki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Juliusz Krzysztof Szuster reprezentujący ZASP – Związek Artystów Scen Polskich; Bartosz Zaczykiewicz - Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów; Ewelina Żak – przedstawicielka Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza; Przemysław Szulczewski – przedstawiciel Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz  Emilia Kur (radczyni prawna w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, bez prawa głosu).