null

Teatr Współczesny - konkurs po I etapie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Budynek siedziby Teatru Współczesnego - nad wejściem neon z nazwą teatru i afiszami teatralnymi. Przed wejściem ludzie czekający na spektakl
Autor: m.st. Warszawa

10 osób, które zgłosiły się do konkursu na dyrektora/dyrektorkę Teatru Współczesnego w Warszawie, przechodzi do drugiego etapu. Komisja konkursowa zbierze się ponownie jeszcze w styczniu.

Na konkurs wpłynęło 10 ofert i wszystkie z powodzeniem przeszły etap formalny. Do drugiego etapu konkursu przechodzą (w kolejności alfabetycznej): Ryszard Adamski, Tomasz Cyz, Wojciech Malajkat, Małgorzata Mostek, Ewelina Pietrowiak-Zdebel, Ewa Pytka, Marta Seredyńska, Malwina Turek-Smołucha, Artur Urbański, Wojciech Urbański.

Komisja konkursowa obraduje w składzie:

Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy – przedstawicielka m.st. Warszawy, przewodnicząca komisji; Artur Jóźwik – przedstawiciel m.st. Warszawy; Aneta Subda-Kamola – przedstawicielka m.st. Warszawy; Karolina Rozwód – przedstawicielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Maciej Nowak – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak – przedstawicielka Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia; Bartosz Zaczykiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów; Marcin Kowalik – przedstawiciel OPZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy Teatrze Współczesnym oraz Katarzyna Dąbrowska – przedstawicielka ZZAP przy Teatrze Współczesnym.

W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczyła również radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. 

Drugie posiedzenie komisji, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z kandydatami i kandydatkami, odbędzie się jeszcze w styczniu.

Osoba wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego powinna kontynuować dotychczasową linię programową instytucji, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli oraz tworzenie wartościowego repertuaru, otwartego na adaptacje cennych i ważnych dzieł literatury XX- i XXI-wiecznej. W repertuarze powinno się znaleźć także miejsce dla sztuk i tekstów współczesnych.

Dyrektor teatru ma dbać o dobre relacje w zespole oraz współpracę między poszczególnymi działami, wspierając sprawną komunikację wewnętrzną. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie zespołu przez wymagający pod wieloma względami proces zmiany w instytucji.