null

Róbcie kulturę w Warszawie – kolejne konkursy dla NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: M.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne. Łączny budżet trzech konkursów wieloletnich i trzech rocznych to prawie 48 milionów złotych.

„Organizacja największych warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury o randze europejskiej” oraz „Organizacja warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury” – każdy z tych konkursów ma budżet 18,6 mln złotych. Ogłoszony został także nabór do 3-letniego konkursu Edukacja Kulturalna w Warszawie, z budżetem 3,9 mln złotych. Warszawa zaprasza także do udziału w trzech konkursach rocznych: „Dziedzictwo kulturowe Warszawy” (budżet 400 tys. zł), „Różnorodna Warszawa” (1,2 mln zł) i „Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” (5 mln zł). Wszystkie one są skierowane do organizacji pozarządowych.  

Wcześniej rozstrzygnięte zostały dwa wieloletnie konkursy dla NGOsów – Społeczna Instytucja Kultury i Stały Program Kulturalny. W ramach SIK dofinansowanie (w sumie 24 051 000 zł) otrzyma pięć organizacji: Komuna Warszawa, Teatr 21, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania,  Jasna 10 oraz Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab. 19 podmiotów skorzysta z dofinansowania w ramach Stałego Programu Kulturalnego (łączna pula środków w tym konkursie to 18 119 000 zł). 

Nowe konkursy

Organizacja największych warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych - budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury o randze europejskiej 
Konkurs 3-letni, który ma na celu wspieranie międzynarodowych festiwali artystycznych i kulturalnych o ugruntowanej renomie, trwale przyczyniających się do budowania marki Warszawy jako miejsca otwartego na różne formy i praktyki twórcze, przyciągającego artystów/artystki z całego świata wyznaczającego trendy w kulturze. Celem zadania jest także włączanie warszawskich środowisk twórczych w międzynarodowy obieg kultury. 

Organizacja warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury 
Celem tego konkursu jest wspieranie festiwali artystycznych i kulturalnych, które odbywają się po raz pierwszy lub są kontynuacją dotychczasowych edycji. Festiwale realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki budują markę Warszawy jako miejsca otwartego, odwołującego się zarówno do tradycji, jak i zainteresowanego nowymi trendami i tematami w kulturze.  

Edukacja Kulturalna w Warszawie
Celem konkursu jest wsparcie zadań angażujących mieszkańców i mieszkanki do aktywnego udziału w kulturze oraz jej współtworzenia, bez względu na wiek i dotychczasowe doświadczenia. Jednym z priorytetów jest podejmowanie w działaniach edukacji kulturalnej aktualnych tematów społecznych, takich jak różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo; tożsamość lokalna i budowanie wspólnoty; środowisko naturalne i klimat, środowisko medialne i wirtualne.  
 
Dziedzictwo kulturowe Warszawy 
Celem konkursu jest wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym i społecznym.  

Różnorodna Warszawa 
Celem konkursu jest wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i edukacji kulturowej przyczyniających się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy. Aktywne włączanie społeczne poprzez kulturę osób z grup mniej uprzywilejowanych, w tym cudzoziemców o różnym statusie mieszkających w Warszawie oraz osób zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze; wspieranie różnorodności społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnych, jak również wyzwań i tematów istotnych współcześnie.  

Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia  
Celem konkursu jest wsparcie interesujących projektów i wydarzeń w różnych dziedzinach kultury i sztuki, prowadzenia działań interdyscyplinarnych, a także twórczych i intelektualnych poszukiwań oraz badań w obszarze kultury. Projekty realizowane w ramach konkursu przyczynią się do rozwoju potencjału warszawskich środowisk artystycznych, praktykowania współpracy na polu kultury, także w wymiarze międzynarodowym, wniosą nowe wątki do refleksji nad kondycją i współczesną rolą kultury.