null

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte

Drukuj otwiera się w nowej karcie

57 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe otrzyma miejskie dofinansowanie w łącznej wysokości trzech i pół miliona złotych. Warszawa rozstrzygnęła trzy otwarte konkursy dla NGO.

Najwięcej zgłoszeń, bo aż 178, wpłynęło do konkursu „Kulturalna oferta Warszawy”. Tu też było do podziału najwięcej środków – trzy miliony złotych. Ta kwota zostanie przeznaczona na realizację 38 projektów wybranych przez komisję konkursową. W ocenie komisji oferty te charakteryzują się wysoką jakością merytoryczną i organizacyjną, korzystnie wyróżniając się na tle pozostałych projektów. Prezentują one różnorodne formy ekspresji artystycznej - muzyka klasyczna i współczesna, muzyka alternatywna, teatr, taniec, sztuki performatywne, wizualne, działania interdyscyplinarne – i są skierowane do różnych grup wiekowych oraz społecznych, między innymi do publiczności dziecięcej.

W dwóch kolejnych konkursach do podziału było łącznie pół miliona złotych. Do konkursu "Różnorodna Warszawa" zgłoszonych zostało 108 projektów, spośród których 10 otrzyma w sumie 300 tysięcy złotych dofinansowania.

W konkursie "Dziedzictwo kulturowe Warszawy" 200 tysięcy złotych zostanie podzielone między 9 projektów, wybranych spośród 83 zgłoszonych.

W stolicy zarejestrowanych jest kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Tak zwany trzeci sektor jest ważnym partnerem miasta, obok sektora publicznego i rynkowego. Warszawa zleca NGO realizację zadań publicznych w wielu dziedzinach, między innymi w kulturze. Miasto wyłania najlepsze projekty w konkursach, a następnie wspiera je finansowo.