null

Róbcie z nami kulturę! Konkursy dla NGOsów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa stawia na długotrwałe wspieranie działalności kulturalnej organizacji pozarządowych. Ruszają właśnie pierwsze w tym roku wieloletnie konkursy dla NGOsów: Społeczna Instytucja Kultury i Stały Program Kulturalny.

Program Społeczna Instytucja Kultury jest prowadzony przez m. st. Warszawę w formie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury. Jego celem jest tworzenie nowego typu instytucji, których formułę działania i program merytoryczny opracowują społecznicy, organizatorzy i twórcy związani z sektorem pozarządowym. Program ma łączyć różne środowiska artystyczne i intelektualne oraz upowszechniać kulturę wśród nowych grup odbiorczyń i odbiorców. 

W konkursie Społeczna Instytucja Kultury, można starać się o 4–letnie finansowanie,  
w latach 2022 – 2026. Budżet tego konkursu wynosi łącznie 24 085 000 złotych. Oferty można składać w systemie Witkac do dnia 6 października 2022 roku do godziny 16.00. Szczegóły konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Konkurs Stały Program Kulturalny promuje opracowanie oraz regularną publiczną prezentację programów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, prowadzoną na przestrzeni całego roku. Z założenia mają one poszerzać ofertę kulturalną Warszawy, skierowaną do określonej publiczności, a także zachęcać do udziału nowych odbiorców i odbiorczynie. 

Budżet konkursu SPK wynosi łącznie 18 085 000 złotych, a przyznana dotacja jest na 3-letnią działalność w latach 2022 – 2025. Oferty można składać w systemie Witkac do dnia 6 października 2022 roku do godziny 16.00. Szczegóły konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.