null

Znamy rekomendacje w dwóch wieloletnich konkursach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pięć organizacji pozarządowych tworzących ośrodki kultury o zróżnicowanym charakterze będzie przez najbliższe lata korzystało z dofinansowania Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu Społeczną Instytucję Kultury. Z kolei 19 ofert zostało zarekomendowanych do dofinansowania w ramach Stałego Programu Kulturalnego.

Społeczna Instytucja Kultury
Do konkursu przystąpiło 18 organizacji pozarządowych, spośród których komisja konkursowa wybrała pięć i rekomenduje ich działania do dofinasowania w latach 2022-2026. Są to: Komuna Warszawa, Teatr 21, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab oraz Jasna 10. Łączny budżet konkursu wynosi 24 051 000 zł.

Komisja, analizując oferty, wzięła pod uwagę profil proponowanych działań na rzecz wybranego środowiska bądź społeczności i opracowany program, otwartość na rozwijanie współpracy i współtworzenie obiegów kultury, komplementarność w stosunku do programów realizowanych przez inne instytucje i organizacje. Wsparcie uzyskają działania z obszaru sztuk performatywnych, tańca, muzyki oraz łączące kulturę i działania społeczne 

– czytamy w protokole z prac komisji

Stały Program Kulturalny
Do tego konkursu przystąpiło 55 organizacji pozarządowych, komisja wybrała 19 ofert, które zarekomendowała do dofinansowania w latach 2022-2025. Budżet konkursu wynosi 18 119 000 zł. 

Oferty, które zarekomendowano do dofinansowania, prezentują różne dziedziny kultury i sztuki, które przyczynią się do rozwoju atrakcyjnej oferty kulturalnej adresowanej do publiczności o różnych zainteresowaniach (...) działania zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i propozycje dla szerszej publiczności, uwzględniające jej pasje i potrzeby

– czytamy w protokole z prac komisji. Na stronie konkursu pełna lista rekomendowanych ofert