null

Kultura - konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeszcze w tym roku Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy planuje ogłoszenie nowych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych. Będą to zarówno konkursy roczne jak i wieloletnie. Te z poprzednich lat właśnie przeszły ewaluację.

Na zlecenie Biura Kultury Konsorcjum w składzie Obserwatorium sp. z o.o. i Fundacja Obserwatorium przygotowało raport badawczy z ewaluacji otwartych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Biuro Kultury m.st. Warszawy. Badaniem objęto trzy konkursy:
•    Społeczna Instytucja Kultury, edycja 2018,
•    Społeczna Instytucja Kultury, edycja 2019,
•    Stały Program Kulturalny, edycja 2019.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 25 października 2021 roku do 16 maja 2022 roku, a jego głównymi celami były: ocena działań realizowanych przez projektodawców w ramach ww. konkursów (ich zgodności z celami i założeniami konkursowymi) oraz przygotowanie rekomendacji do konkursów na Społeczną Instytucję Kultury i Stały Program Kulturalny na lata 2023–2026. Badaniem objęto łącznie 20 zadań, które są realizowane przez 18 organizacji pozarządowych. W ramach konkursu Stały Program Kulturalny 2019 analizie poddano 14 zadań, w przypadku obu konkursów na Społeczną Instytucję Kultury uwzględniono 6 zadań.

Nowe konkursy
W lipcu rozpoczął pracę zespół roboczy ds. konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych. W jego skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Biuro Kultury oraz trzech Branżowych Komisji Dialogu Społecznego działających przy Biurze Kultury – do spraw kultury, tańca oraz muzyki. Planujemy ogłoszenie dziewięciu konkursów, zarówno rocznych jak i wieloletnich.