null

Kultura Warszawy - rozstrzygnęliśmy konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy z zegarem umieszczonym na Pałacu Kultury i Nauki
Kultura Warszawy

Prawie pięć milionów złotych przekaże Warszawa na realizację 53 kulturalnych projektów i wydarzeń, wyłonionych w konkursie “Kultura Warszawy - dzieła, projekty, wydarzenia”. W sumie zgłosiło się do niego ponad dwieście organizacji pozarządowych. To jeden z trzech konkursów, które ogłosiliśmy pod koniec ubiegłego roku.

Do konkursu “Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” przystąpiło 217 organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 32 miliony złotych. Budżet konkursu na ten rok wynosi 4,9 mln zł.

Komisja Konkursowa zarekomendowała dofinansowanie 53 ofert z obszarów: teatru, teatru dla dzieci, tańca, muzyki klasycznej i jazzowej, kina, wystawiennictwa, działań badawczych, muzealnych, interdyscyplinarnych i otwierających kulturę dla grup o szczególnych potrzebach.

Komisja podkreśliła, że nie wszystkie cenne i interesujące oferty mogły otrzymać rekomendację dofinansowania z powodu niewystarczających środków w budżecie konkursu. Jednocześnie zwrócono uwagę, że część złożonych ofert nie spełniała w wystarczający sposób wymaganych priorytetów.

Protokół zbiorczy z listą ofert, które otrzymały rekomendację, można znaleźć na stronie poświęconej współpracy Miasta z NGOsami.