null

Mały konserwator malarstwa – warsztaty dla dzieci towarzyszące wystawie Sztuka na zawsze...? w ASP

Drukuj otwiera się w nowej karcie
05.11.2022 12:00 - 05.11.2022 13:30
Zdjęcie dziecięcych dłoni kaligrafujących piórem.
Zwierzoplamy!

Jubileuszowa wystawa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie to jedna z największych na przestrzeni ostatnich dekad prezentacja spektrum działań konserwatorskich - efektów pracy kolejnych pokoleń konserwatorek i konserwatorów związanych z Wydziałem.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zaznajomić się z warsztatem konserwatorskim – na chwilę przeistoczyć się w konserwatorki / konserwatorów dzieł sztuki i zrekonstruować "zniszczenia" np. wycięte ubytki (reprodukcji) obrazu sztalugowego. W ten sposób zapoznają się z narzędziami, którymi posługują się: artystki i artyści-malarze oraz konserwatorki i konserwatorzy dzieł sztuki, poznają też różnice i podobieństwa w pracy obu zawodów.

Warsztaty dla dzieci 6+.

Informacje o warsztatach na stronach Akademii Sztuk Pięknych

Sprawdź lokalizację na mapie