null

Słowo - budulec. Nowe spojrzenie na Peipera

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Permutacje Peipera, Mariusz Libel

„Permutacje PeiPera. Mariusz Libel" - to tytuł wystawy prezentowanej w Pragalerii Design. Ekspozycja została przygotowana dzięki stypendium artystycznemu Miasta Stołecznego Warszawy.

Tadeusz Peiper, polski poeta i prozaik (1891-1969), opiewał poetykę codziennej prędkości miasta. Na wzór włoskich futurystów identyfikował kulturowe przyspieszenie z racjonalizacją warunków życia.  

Dojrzeć piękno w murach pokrytych barwnymi afiszami i radować się tą niezwykłą epopeją, która stale o tydzień na przód opiewa życie miasta. Dojrzeć w wystawach sklepowych piękno równe pięknu kaplic katedralnych

Spośród elementów miasta, które będą musiały oddziaływać na sztukę, najważniejszymi są może masa i maszyna. 

Do reformatorskich idei futuryzmu podchodzi Mariusz Libel, dla którego rewidowanie ram współczesnego społeczeństwa jest podstawą pracy. Artysta rozpoczyna krytyczny dialog z idealistyczną wizją organizacji “nowego świata”. Przez swoje grafiki artykułuje komentarze współczesnej rzeczywistości. 

Wystawa w Pragalerii Design będzie czynna do 6 stycznia, w dni powszednie w godzinach 15.00-19.00.

Mariusz Libel (ur. 1978) od wielu lat działa na polu sztuki w przestrzeni publicznej. W latach 1998-2011 wraz z Krzysztofem Sidorkiem tworzył  grupę artystyczną Twożywo. Wspólnie wzięli udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 2011 roku realizuje projekty indywidualne, takie jak murale, ilustracje, szablony, projekty internetowe, wydawnicze, plakaty. Libel otrzymał stypendium artystyczne na 2022 rok.