null

Muzeum Dostępne. I ty możesz wesprzeć program

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie neonowego napisu "Muzeum" odbijającego się w okularach patrzącej na niego osoby
Autor: Kuba Mozolewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie szuka osób, którym bliska jest idea dostępności kultury i które chciałyby poświęcić swój czas na wolontariat.

Program Muzeum Dostępne umożliwia spotkanie i rozmowę o sztuce współczesnej osobom o różnorodnych potrzebach fizycznych, komunikacyjnych i sensorycznych. Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi spotkania nakierowane na potrzeby osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. 

Osoby, które chciałyby dołączyć jako wolontariusze/wolontariuszki i brać udział w takich spotkaniach, mogą dowiedzieć się więcej na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Pańskiej 3.

Zadania wolontariuszy i wolontariuszek:

  • aktywny udział w spotkaniach Muzeum Dostępnego
  • asystowanie uczestnikom i uczestniczkom spotkań
  • pomoc w promocji wydarzeń
  • informowanie o Muzeum Dostępnym podczas prezentacji publicznych
  • zbieranie informacji o pracach z kolekcji i opracowanie opisów w tekście łatwym, do tłumaczenia na PJM, audiodeskrypcji.

Minimalny wiek wolontariusza lub wolontariuszki - 17 lat. Wymagania: udział w obowiązkowych szkoleniach, otwartość na różnorodność. Mile widziane zainteresowanie sztuką współczesną lub edukacją kulturalną.

MSN oferuje udział w szkoleniach na temat dostępności kultury, współpracę z zespołem edukacji i dostępności, ciekawe i twórcze spotkania, nabycie nowych kompetencji. Szczegóły na stronie Muzeum.