null

Konkurs w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kamienica przy ulicy Freta 16 - siedziba Muzeum. Zdjęcie z ulicy, w dzień

Prezydent Warszawy ogłosił konkurs na dyrektorkę/dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Oferty można zgłaszać do 15 września tego roku. Szczegóły są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kandydatki i kandydaci powinni spełnić wymagania formalne: minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie kultury czy minimum 3-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Mają także wykazać się znajomością biografii i dorobku patronki Muzeum, a także doświadczeniem w zakresie działania muzeum jako instytucji kultury, realizacji projektów muzealno-badawczych, pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych oraz współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi.

Zainteresowani są zobowiązani do opracowania 5-letniego autorskiego programu działania Muzeum. Pierwszoplanowym zadaniem nowego dyrektora/nowej dyrektorki będzie zrealizowanie wystawy stałej Muzeum.

Program działania Muzeum powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy: Strategia #Warszawa2030, Polityka kulturalna, Edukacja Kulturalna w Warszawie. 

Oferty konkursowe muszą wpłynąć do 15 września 2023 r. do godziny 16:00. Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gromadzi i prezentuje pamiątki związane z postacią noblistki i jej rodziną, upamiętnia rocznice, organizuje wystawy, wykłady, spotkania, wydarzenia artystyczne. Instytucja prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.