null

Konkurs w Muzeum Marii Skłodowskiej rozstrzygnięty

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Kamienica przy ulicy Freta 16 - siedziba Muzeum. Zdjęcie z ulicy, w dzień
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Barbara Gołębiowska będzie od stycznia 2024 roku kierowała Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jej kandydatura została wybrana spośród 11 zgłoszonych do konkursu.

Komisja uznała, że kandydatura Barbary Gołębiowskiej w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny przyjęte w konkursie.

Kandydatka przedstawiła kompleksową i spójną koncepcję utworzenia wystawy stałej Muzeum oraz rozwoju jego programu edukacyjnego, badawczego i wydawniczego. Wykazała się przy tym znajomością biografii oraz dokonań Marii Skłodowskiej-Curie. Rozmowa z kandydatką potwierdziła jej doświadczenie w pracy przy tworzeniu oraz zarządzaniu instytucją kultury o profilu biograficznym.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Artur Jóźwik, Aneta Subda-Kamola, Renata Goździk-Łuba – reprezentujący Miasto, prof. dr hab. Tomasz Pospieszny – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Izabela Nowak – przedstawicielka Rady Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz pracowników Muzeum – Monika Lemańska, dr Andrzej Sołtan – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Barbara Gołębiowska jest muzealniczką, edukatorką, historyczką sztuki. Od 2012 roku kieruje działem edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Od lutego tego roku jest tam pełnomocniczką dyrektora ds. projektów innowacyjnych. Wcześniej była związana z Muzeum Narodowym w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Akademię Przywództwa Kobiet LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła zajęcia z estetyki, teorii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej. Od 2018 roku jest sekretarzynią zarządu Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych. Stanowisko dyrektorki Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie obejmie 1 stycznia 2024 roku.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą oraz sprzedaż książek i pamiątek. Instytucja patronuje przedsięwzięciom poświęconym Marii Skłodowskiej-Curie, jak również innym kobietom w nauce i kulturze. 

Autorski program Barbary Gołębiowskiej.