null

Muzea a wielokulturowe społeczeństwo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Muzeum Warszawy organizuje międzynarodową konferencję dla osób tworzących muzea zaangażowane w pracę z wielokulturowymi społecznościami lokalnymi. Muzeum Wielu Kultur odbędzie się w dniach 9-10 maja, zapisy trwają do 20 kwietnia.

W Warszawie żyje coraz więcej ludzi z różnych stron świata – migrantów i uchodźców ze wszystkich kontynentów. Ostatnie tygodnie i rosyjska inwazja na Ukrainę przekształciły wielokulturowy krajobraz stolicy. Warszawskie muzea mają ważną rolę do odegrania w procesie integrowania społeczeństwa.

Uczestnicy konferencji “Muzeum Wielu Kultur” poszukają odpowiedzi na pytania:

  • Jak, równolegle do najpilniejszej pomocy migrantkom i migrantom, budować dziś mądrze wielokulturowe społeczeństwo?
  • Jaką rolę w tym procesie grać mogą i powinny muzea?
  • Jak odpowiedzialnie projektować w tym kontekście ofertę edukacyjną, programować wystawy, rozbudowywać kolekcje muzealne i kształtować poprzez nie naszą wspólną, wielokulturową, pamięć i tożsamość?
  • Jak dobrze prowadzić komunikację działań instytucji, by skutecznie docierać do wielokulturowej społeczności Warszawy?

W drugim dniu konferencji ma się odbyć Warszawski Okrągły Stół, podczas którego o swoich praktykach opowiedzą warszawskie muzea i organizacje wspierające migrantów żyjących w stolicy. W planie są też warsztaty, których efektem będzie wspólny list intencyjny dotyczący rozwoju działań muzeów, adekwatnego do obecnego charakteru sytuacji migracyjnej Warszawy.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja w Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52, 03-733 Warszawa). Program wydarzenia można znaleźć na stronie Muzeum Warszawy