null

Nabór do laboratorium twórczego Common LAB

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie z napisem "teatr" przed wejściem do TR Warszawa
TR Warszawa | Autor: Karol Samborski

TR Warszawa zachęca do zgłoszeń do Common LAB - programu odbywającego się w ramach międzynarodowego projektu Common Stories. Do programu poszukiwanych jest osiem osób zajmujących się reżyserią teatralną, choreografią, pisaniem dramatów i szeroko pojętymi sztukami performatywnymi.

Laboratorium potrwa łącznie 8 tygodni i będzie odbywało się w różnych lokalizacjach – we Francji, Szwecji, Turcji oraz Portugalii. Jego celem jest eksperymentowanie ze zbiorowymi i indywidualnymi narzędziami służącymi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspieranie poszukiwań artystycznych i poszerzanie europejskich narracji. Tematyka i program będą dostosowane do profilu i zainteresowań uczestników.

Zgłoszenia trwają do 3 kwietnia 2023. Więcej informacji – na stronie TR Warszawa.

TR Warszawa jest partnerem stowarzyszonym Common Stories i bierze udział doradczy w przygotowaniu Common LAB.

Kto może aplikować?

Artyści i artystki:

  • zajmujący się tematyką dynamicznych pojęć, jakimi są tożsamość i różnorodność w zmieniającym się społeczeństwie europejskim, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej;
  • mający doświadczenie zawodowe w dziedzinie sztuk performatywnych – Tańca, Teatru, Performansu lub innej;
  • zainteresowani pracą i prezentacją swoich projektów przed potencjalnymi partnerami; mieszkający i pracujący w krajach Unii Europejskiej;
  • posługujący się językiem angielskim;
  • mogący wziąć udział we wszystkich czterech modułach programu.

Jak będzie wyglądał wybór projektów?

Zgłoszenia będą oceniane przez opiekunów każdego z odcinków Common LAB: Ahmeda El-Attar’a (Orient Productions), Davida Cabecinha (Alkantara), Dritëro Kasapiego (Riksteatern), Hortense Archambault oraz Virginie Dupray (MC93). Oceniający będą brać pod uwagę projekty zrealizowane już wcześniej przez danego artystę/artystkę, jak również projekt, który chciałby/chciałaby rozwijać.

Artyści i artystki, którzy pozytywnie przejdą pierwszy etap oceny, zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie, odbywającej się w dniach 6-10 maja. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone drogą mailową 15 maja 2023 r.