null

Dla kogo Nagroda im. Haliny Machulskiej?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Teatr Ochoty

Do 30 października można zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody imienia Haliny Machulskiej. Od 2000 roku są nią wyróżniane artystki i artyści, pedagodzy i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną oraz artystyczną, które swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Konkurs skierowany jest do osób pracujących  z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Pragniemy doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Wybór osoby nagrodzonej nastąpi w dwóch etapach: najpierw kapituła Nagrody wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 5 nominacji, następnie z tego grona zostanie wybrana laureatka lub laureat Nagrody im. Haliny Machulskiej.