null

Katarzyna Łaziuk laureatką Nagrody POLIN 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gala Nagrody POLIN 2022 | Autor: M. Jaźwiecki

Katarzyna Łaziuk, działająca na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego, jest tegoroczną laureatką Nagrody POLIN. Podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich wręczono także dwa wyróżnienia i Nagrodę Specjalną. Pula nagród w konkursie wyniosła ponad 70 tysięcy złotych.

Nagroda POLIN 2022

Kapituła konkursu doceniła Katarzynę Łaziuk za organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. Jej społeczne aktywności obejmują m.in. edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. 

Wyróżnienia

Sądecki Sztetl od 11 lat propaguje ideę dialogu polsko-żydowskiego i pamięci o ofiarach Holokaustu wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz na Sądecczyźnie. Jest jedyną tego typu organizacją w regionie działającą na dużą skalę na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich, upamiętnienia miejsc związanych z ludnością żydowską i rocznic oraz popularyzowania wiedzy o historii sądeckich Żydów. 

Zespół Szkół w Krzepicach w 2008 roku zainicjował projekt "Krzepice – dwie kultury-wspólna pamięć", w ramach którego zaadoptował pochodzący z XVIII wieku cmentarz żydowski mieszczący się przy ulicy Nadrzecznej. Od tamtej pory młodzież pod opieką Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły corocznie wykonuje prace porządkowe. 

Laureat Nagrody Specjalnej

W trakcie finału konkursu dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński przyznał Nagrodę Specjalną Fundacji Brama Cukermana, która od wielu aktywnie działa na rzecz przywracania i ochrony pamięci Żydów polskich w Zagłębiu Dąbrowskim (Będzin i okolice) oraz Żydów Górnośląskich (Gliwice i okolice), prowadząc m.in. szeroko pojętą działalność edukacyjną, wydawniczą i związaną z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego polskich Żydów.

Finał konkursu Nagroda POLIN to jeden z najważniejszych dni w naszym kalendarzu, prawdziwe święto Muzeum POLIN. Nie chodzi tylko o coraz większe zainteresowanie konkursem i nagrodami, co z satysfakcją odnotowuję. To przede wszystkim dowód na to, że są wśród nas wspaniali ludzie, którzy nadzwyczaj konsekwentnie i z ogromnym zaangażowaniem oraz poświęceniem realizują misję, która expressis verbis wyrażona jest w statucie Muzeum POLIN

– powiedział podczas ceremonii Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.