null

Zgłoszenia do Nagrody POLIN 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Muzeum POLIN po raz kolejny nagrodzi osobę lub instytucję, które działają na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Do 30 września można zgłaszać kandydatury, finał nagrody - 30 listopada.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje pozarządowe, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wypowiedzią  o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich. 

Dzięki Nagrodzie POLIN chcemy promować postawy, które staną się inspiracją i impulsem do działania dla innych. Ludzie, którzy utrwalają polsko-żydowskie dziedzictwo, pielęgnują pamięć, odkrywają lokalną historię, a w konsekwencji – szerzą wiedzę o wielokulturowej przeszłości Polski i budują mosty między przeszłością a przyszłością – są godni naszego najwyższego uznania

- mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2022. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla finalistów konkursu wynosi co najmniej 60 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku główną Nagrodę POLIN otrzymał działacz sądeckiego sztetla Dariusz Popiela, a wyróżnienia przyznano Indze Marczyńskiej, Urszuli Rybickiej i Urszuli Antosz-Rekuckiej. Nagrodę specjalną odebrał Zbigniew Nosowski.