null

Nagroda POLIN 2023 - zgłaszajcie kandydatury

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gala Nagrody POLIN 2022 | Autor: M. Jaźwiecki

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przyjmuje zgłoszenia w konkursie Nagroda POLIN 2023. Jest ona przyznawana osobom lub organizacjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów i budowania relacji polsko-żydowskich. Finał Nagrody w grudniu.

Nagrodę POLIN, przyznawaną od 2015 roku, otrzymało do tej pory ośmioro laureatów, a w finale konkursu znalazło się ponad 50 osób. 

Celem konkursu jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są społecznicy/społeczniczki pielęgnujący/e pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniający/e się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wystąpieniem o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

W tym roku Nagrodę POLIN przyznamy po raz dziewiąty. Każdego roku jesteśmy pod wrażeniem liczby i jakości nadesłanych aplikacji. Popularyzując aktywność lokalnych działaczy, mamy nadzieję, że ich postawy staną się inspiracją i impulsem do działania dla innych. Nagroda POLIN wyraża naszą wdzięczność za energię i czas, którą na realizację różnych inicjatyw poświęcają ludzie, dla których ważna jest pamięć

– mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2023.

Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia w Muzeum POLIN. Podczas uroczystości zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz premierowo zaprezentowane filmowe reportaże z miejsc, w których na co dzień działają finaliści Nagrody POLIN 2023.