null

Nowe zasady bezpieczeństwa w instytucjach kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 grudnia wejdą w życie nowe obostrzenia podczas wydarzeń kulturalnych. Tak jak do tej pory zwiększenie limitu publiczności będzie możliwe dla osób w pełni zaszczepionych.

W kinach i teatrach będzie obowiązywać limit 30 proc. zapełnionej widowni (wcześniej 50 proc.). Nie wlicza się do niego osób zaszczepionych, zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19. Podczas seansów obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

Muzea - nadal funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Limit 1 osoba na 15 m2.

Domy kultury - od 15 grudnia maks. 30 proc. obłożenia. W limit nie wliczają się osoby zaszczepione, którym zweryfikowano certyfikat.

Koncerty, widowiska cyrkowe - w pomieszczeniach zamkniętych na widowni nie więcej niż 30 proc. zajętych miejsc (limit nie obowiązuje osób zaszczepionych, po okazaniu certyfikatu)

Biblioteki - możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w pomieszczeniu nie więcej niż 1 osoby na 15 m2 powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. W wydarzeniach, spotkaniach organizowanych w bibliotekach może wziąć udział nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

We wszystkich instytucjach kultury cały czas obowiązuje ścisły reżim sanitarny: obowiązek zachowania dystansu, dezynfekowanie rąk, zasłanianie maseczką nosa i ust. 

Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01), kiedy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym (max. 100 osób, limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).

Źródło: gov.pl